با سلام

اخیرا مشاهده شده است عده ای با استفاده از باگ های اسکریپت وردپرس اقدام به هک سایت های وردپرسی مشتریان عزیز نموده اند.

از همه مشتریان عزیز خواهشمندیم تا ضمن جستجو در گوگل و افزایش امنیت اسکریپت وردپرسشون اقدامات زیر را نیز انجام دهند.

1- قرار دادن پسورد روی پوشه  wp-admin

2- قرار دادن کد زیر در فایل .htaccess

 

# BEGIN WordPress

<Files .htaccess>

order allow,deny

deny from all

</Files>

 

<Files wp-config.php>

order allow,deny

deny from all

</Files>

 

 

# Block the include-only files.

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]

RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]

RewriteRule ^wp-includes/[^/]+.php$ - [F,L]

RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+.php - [F,L]

RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L]

 

 

# END WordPress
Thursday, May 21, 2015

« برگشت