با سلام

با توجه به اینکه قیمت های تاپ هاست از سایر سرویس دهندگان هاست پایین تر می باشد مشاهده شده است که متریان اقدام به درخواست های زیادی بابت تغییر دامنه اصلی هاست دارند که به دلیل وقتی که  این کار از تیم پشتیبانی می گیرد مقرر شد این کار بع دریافت هزینه انجام گیرد

مشتریان عزیز توجه داشته باشند که تغییر دامنه اصلی باعث حذف کلیه اطلاعات هاست می شود

پیشاپیش از همکاری شما سپاس گذاریم

مدیریت تاپ هاستFriday, September 19, 2014

« برگشت