مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
10 گیگ هاست پشتیبان - ده گیگ فضا
هاست سی پنل
امکان دسترسی از طریق اف تی پی
قابلیت پارک دامنه: 1 عدد
فقط برای کاربرد بک آپ
دیتابیس ندارد

20 گیگ هاست پشتیبان - بیست گیگ فضا
هاست سی پنل
امکان دسترسی از طریق اف تی پی
قابلیت پارک دامنه: 1 عدد
فقط برای کاربرد بک آپ
دیتابیس ندارد

35 گیگ هاست پشتیبان - بیست گیگ فضا
هاست سی پنل
امکان دسترسی از طریق اف تی پی
قابلیت پارک دامنه: 1 عدد
فقط برای کاربرد بک آپ
دیتابیس ندارد

50 گیگ هاست پشتیبان - پنجاه گیگ فضا
ترافیک نامحدود
هاست سی پنل
امکان دسترسی از طریق اف تی پی
قابلیت پارک دامنه: 1 عدد
فقط برای کاربرد بک آپ
دیتابیس ندارد

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است (54.162.121.80) وارد شده است

هاست ارزان
nextpay_trust_logo

پشتیبانی آنلاین تاپ هاست