باسلام

ضمن قبولی عزاداری های شما عزیزیان

باعنایت به برخی مشکلات پیش آمده برای سرور ها در حال انتقال کلیه سرور ها هستیم

این فرایند ممکن است چند روز طول بکشد حدودا 7 روز

در این مدت انتظار می رود که سایت ها قطعی نداشته باشند ولی در صورت بروز مشکل صبور باشید تا رفع شود

از اغاز انتقال به تیکت ها پاسخ داده نخواهد شد تا انتقال تمام شود

بدیهی است پس از انتقال سرور قبلی در دسترس نخواهد بود لذا از کلیه مشتریانی که سایت انها مشکل دارند خواسته می شود تا ظرف یک هفته مشکل را از طریق تیکت طرح کنند تا سایتشان مجددا منتقل شود بدیهی است پس از این تاریخ امکان دسترسی به اطلاعات وجود نخواهد داشت و هیچ گونه تبعاتی در این خصوص به عهده تاپ هاست نخواهد بود و هیچ کونه عذری پذیرفته نخواهد شد

با تشکر از همکاری شما عزیزانTuesday, September 24, 2019

« برگشت