با سلام

نظر به درخواست های مکرر مشتریان عزیز و تصمیم مدیریت، مقرر شد تاپ هاست به فعالیت خود ادامه دهد ولی با شکل و شمایل جدید و طرح های جدید.

با این وجود کلیه سفارشات گذشته تا تاریخ اول فروردین 99 فعال خواهد بود و مشتریان می توانند پس از ان یا در قالب طرح جدید به همکاری خود با تاپ هاست ادامه دهند و یا هاست های خود را منتقل نمایند

خبر های تکمیلی در اینده از طریق اطلاعیه به عرض خواهد رسید

با تشکر

تاپ هاستWednesday, January 29, 2020

« חזרה